Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.
Soudní znalec, autor. inženýr
 
Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.
Soudní znalec, autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby


PROFIL:

Oceňování nemovitostí, zhotovení znaleckých posudků o ceně nemovitosti.
 • Obytné domy
 • Administrativní budovy
 • Rekreační chaty, chalupy
 • Byty
 • Garáže
 • Pozemky
 • Rodinné domy
 • Ocenění podle vyhlášky
 • Tržní oceňování
 • Obecná, obvyklá cena
 • Ocenění pro daň z převodu nemovitosti
 • Ocenění pro daň darovací
 • Ocenění pro dědické řízení
 • Ocenění nemovitostí pro vklad nemovitostí do majetku (účetnictví) firmy
 • Ocenění věcných břemen
 • Ocenění při dělení společného jmění manželů
 • Ocenění při dělení podílového spoluvlastnictví, reálné dělení nemovitostí
 • Ocenění nemovitostí pro výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti
 • Ocenění pro dědické řízení
 • Smluvní agenda pří převodu nemovitostí
 • Příprava pro podání daní z převodů nemovitostí

Expertní činnost ve stavebnictví - znalecké posudky
 • Obytné domy
 • Administrativní budovy
 • Rekreační chaty, chalupy
 • Byty
 • Garáže
 • Pozemky
 • Rodinné domy
 • Posouzení vad, poruch
 • Chybné provedení prací
 • Nevhodná technologie provádění
 • Ocenění, specifikace, kvalifikace a výčet vad a poruch stavebního díla
 • Ocenění provedených stavebních prací
PŮSOBNOST:

Praha
Střední Čechy
Západní Čechy
Sušicko, Strakonicko, Klatovsko

© Štroblovi.eu, 2016 © webdesign Radek Hnízdil